Šarkaniáda

V septembri sa v našej škôlke uskutočnila "Šarkaniáda". V tomto mesiaci mali deti spolu s učiteľkami alebo rodičmi zhotoviť šarkana podľa vlastnej fantázie. Túto úlohu zvládli deti na jednotku. Ale touto cestou by sme chceli pochváliť  rodičov a ich deti z triedy motýlikov, ktorí zhotovili nádherných šarkanov doma - za ich ochotu a kreativitu pri vyrábaní . 
Deti a učiteľky čakala ešte jedna úloha - ich úlohou bolo zhotoviť jedného spoločného šarkana ,ktorý by bol v niečom "NAJ". Deti , ale aj učiteľky boli veľmi kreatívne a zhotovili nádherných ŠARKANOV a každý bol v niečom "NAJ" Trieda Motýlikov si zhotovila "NAJmotylikovejšieho " šarkana, trieda Žabky si zhotovila "NAJfarebnejšieho" šarkana, trieda Lienok si zhotovila " NAJodtlačkovejšieho šarkana a trieda Sovičiek  "NAJkvietkovejšieho šarkana.
Vyhodnotenie týchto šarkanov sa konalo dňa 29.9.2022 v triede sovičiek. Všetky  deti predstavili svojich šarkanov a svojím kamarátom zaspievali alebo predniesli báseň , ktorú sa naučili. Šarkaniáda sa skončila diskotékou a malou odmenou. Deťom a pani učiteľkám veľmi pekne ďakujeme za krásnu akciu.