Plánované akcie

Spoločné aktivity rodičov a detí MŠ

September:

1. Triedne rodičovské združenie.
2. Nie som tu sám - moja obľúbená hračka.

Október:

1. Výroba šarkanov, púšťanie a vyhodnotenie šarkanov.
2. Tvorivé dielne - spoločné zhotovovanie darčekov pre starkých.
3. Otvorená hodina pre rodičov.
4. Deň Jablka.
5. Deň zvierat.
6. Jeseň pani bohatá - výstava z prác detí.
7. Jeseň života - besiedka pre starých rodičov našich detí.
8. Svetový deň výživy - ochutnávka a výrobky z ovocia a zeleniny.

November:

1. Spoločné prezeranie kníh.
2. Rodičia nám čítajú.
3. Tvoríme z prírodnín.
4. Zdravý úsmev - prevencia zubného kazu, starostlivosť o mliečny chrup.

December:

1. Mikulášske prekvapenie.
2. Tvorivé dielne spievanie vianočných kolied, ozdobovanie vianočného stromčeka "rómske zvyky".
3. Vianočné zvonenie - výzdoba MŠ, zhotovovanie adventných vencov, svietnikov a vianočných pozdravov.
4. Posedenie pod jedličkou s rodičmi detí - vianočné besiedky.

Január:

1.Čo ukrýval vianočný stromček - týždeň obľúbenej hračky.
2. Zimné radovánky na vleku, sánkovačka, stavanie snehuliakov, maľovanie do snehu.

Február:

1. Tvorivé dielne - výroba fašiangových masiek.
2. Príprava fašiangového karnevalu a karneval.
3. Zahrajme sa s básničkou - školské kolá.

Marec:

1. Spoločné čítanie rozprávok.
2. Rozprávanie o knihách.
3. Návšteva knižnice so zameraním na prebúdzanie prírody, týždeň najobľúbenejšej knihy.
4. Svetový deň vody - 22.3.2016
5. Deň narcisov - 27.3.2016

Apríl:

1. Medzinárodný deň rómov - otcovia a mamy predstavujú svoje vedomosti, schopnosti , zručnosti.
2. Deň otvorených dverí.
3. Veľkonočná výzdoba MŠ, zhotovovanie korbáčov za účasti otcov.
4. Deň zeme - 22.4.2016
5. Veľká noc

Máj:

1. Deň matiek-poďakovanie matkám za ich starostlivosť.
2. Letný turnaj rodičov.

Jún:

1. Týždeň detskej radosti - Medzinárodný deň deti
2. Turistická vychádzka do lesa, spoločné súťaže rodičov a detí.
3. Rozlúčková slávnosť s predškolákmi.