Plánované akcie

Spoločné aktivity rodičov a detí MŠ

September:

 

Október:

 

November:

 

December:

 

Január:

 

Február:

 

Marec:

 

Apríl:

 

Máj:

 

Jún: