Plánované akcie

Spoločné aktivity rodičov a detí MŠ

September:

 

Október:

     Besiedká - "Úcta k starším"
 

November:

 

December:

     Tvorivé dielne

Január:

     Sánkovačka - Guľovačka 
 

Február:

 

Marec:

 

Apríl:

 

Máj:

 

Jún: