Informácie o nás

Materská škola 301 je rómska štvortriedna škola. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom od troch do šiestich rokov. 
Materská škola je umiestnená na začiatku obce pri rómskej osade.  Prostredie materskej školy spĺňa estetické , hygienické a bezpečnostné požiadavky. Zriaďovateľom materskej školy 301 je Obec Zámutov.
Počet pedagogických zamestnancov 8 a  nepedagogických zamestnancov 2.
Počet odborných zamestnancov 2.
Počet pedagogických asistentov 2 a 2 rodičovský asistenti.
 
Počet detí :  
Materská škola je v prevádzke od 7.00 hod. do 15.30 hod.
 
 

Naši škôlkari sa snažia dodržiavať tieto pravidlá:

1. Privítame sa a rozlúčime navzájom.
2. Sme kamaráti, pomáhame si.
3. Nikoho nebijeme, neubližujeme si.
4. Neberieme nič, čo nám nepatrí.
5. Používame tri čarovné slovíčka : prosím, ďakujem, prepáč.
6. Veci si pekne upratujeme.
7. Nekričíme, nehovoríme neslušné slová.
8. Poslúchame a počúvame dospelých.
9. Neničíme hru druhým deťom.
10. Je lepšie sa usmievať, ako sa mračiť.
 
 

Informácie pre mamičky a oteckov

 
1. mamka a ocko, voďte ma do škôlky pravidelne,
2. nedávajte ma do škôlky chorého, aby som nenakazil kamarátov,
3. ak budem chorý, alebo inak neprítomný, dajte včas vedieť  pani učiteľke,
4. dávajte ma do škôlky pravidelne, lebo sa teším na všetko nové, čo prežijem s kamarátmi,

5. včas uhrádzajte poplatky za stravu a školné,

6. voďte  ma do škôlky do 8:00 hod, vyzdvihnite ma po 15:00 hod,

7. všímajte si moje obrázky na výstavke, je to pre mňa dôležité,

8. ak mi dáte hračku do škôlky nehnevajte sa že ju pokazím,

9. zaujímajte sa o dianie v škôlke, pomôžte škole ak môžete hoci aj drobnosťami,

10. ak sa v škôlke ušpiním, nezabúdajte, že aj vy ste boli malými deťmi.

 

Každé dieťa je tvor osobitý a jedinečný. Každé dieťa sa inak a z iného teší, na iné sa smeje a pre iné smúti. Usilujeme sa vcítiť do ich detského sveta a vyvolať v nich radosť a smiech.