Zrealizované akcie

Dňa 28.9.2018  sa naši škôlkari zúčastnili výstavy zvierat,  ktorá sa konala v kultúrnom dome. Ďakujeme usporiadateľom možnosť vidieť domáce zvieratá. (foto nájdete vo fotoalbume)
Dňa 26.10.2018 o 13. 00 sa v našej škôlke uskutočnila besiedka - "Úcta k starším". Ďakujeme všetkým divákom aj učinkujúcim. (foto nájdete vo fotoalbume)
Ďakujeme