Triedy

Pozri mamka prečítaj,

to mám vedieť,

budem naj...

 

1.                S mamkou pekne rozlúč sa, učiteľke pozdrav sa.

2.                Sladkostiam vždy vyhni sa a ovocím posilni sa.

3.                Umy rúčky, šetri vodu, uterák nie je na parádu.

4.                Fúkaj nos, vreckovku pri sebe nos.

5.                Do koša hneď všetko daj a všade poriadok maj.

6.                Pri jedení pekne seď, všetku zeleninu zjedz a ani slovko nepovedz.

7.                Učiteľku počúvaj a vedomosti získavaj.

8.                S kamarátom sa pekne hraj čarovné slovíčka používaj.

9.                Na vychádzku pôjdeš rád a s lehátkombudeš kamarát.

10.           Všetky tety v láske maj a škôlka bude tvoj malý raj.

Pozor, pozor detičky o pol deviatej (8.30 hod.) sa zatvárajú bráničky!