Zamestnanci

Riaditeľka materskej školy : Mgr. Katarína Mitaľová

Učiteľky:

Eva Hromadová

Bc. Marta Babjačková

Bc. Martina Ličáková

 

Vedúca školskej jedálne:   Gabriela Beňková

Kuchárka:  Anna Mitaľová

Upratovačka : Jana Hajčáková