Denné činnosti

od 6.45 - do 8.30 -    hry a hrové činnosti podľa výberu detí
                                zdravotné cvičenie
od 8.30 - do 9.00 -     osobná hygiena
                                stravovanie
od 9.00 - do 11.30 -   vzdelávacia aktivita
                                pobyt vonku
od 11.30 - do 12.00 - osobná hygiena
                                stravovanie
od 12.00 - do 14.00 - odpočinok
od 14.00 - do 14.20 - osobná hygiena
                                stravovanie
od 14.20 - do 15.30 - vzdelávacia aktivita
                                hry a hrové činnosti podľa výberu detí