Trieda "Sovičky"  5-6 roč. deti

Učiteľky : 

     triedna učiteľka: Bc. Marta Babjačková
                              Bc. Martina Ličáková
 
Zoznam detí:
 
1.  Antalovský Milan
2.  Daňová Nikola
3.  Faková Nela
4.  Ferenc Miroslav
5.  Feri Tomáš
6.  Gaži Daniel
7.  Holubová Laura
8.  Kotľárová Liliana
9.  Ovšak Denis
10. Sameľová Nela
11. Bužo Marian
12. Davidová Laura
13. Feri Peter
14. Feriová Dominika
15. Feriová Jessika
16. Feriová Tamara
17. Feriová Valentína
18. Kotľárová Ariana
19. Kroka Adrián
20. Kroka Denis
21. Kroková Melánia
22. Sameľová Sofia
23. Tancoš Michal
24. Tomáš Michal
25. Feriová Jazmína