Trieda "Sovičky"  5-6 roč. deti

Učiteľky : Anna Bertová

               Eva Hromadová

 
Zoznam detí:
 

1. Antalovská Veronika

2. Antalovský Michal

3. Antalovský Milan

4. Bužová Liliana

5. Daňo Ján

6. Feri Dávid

7. Feri Filip

8. Feri Patrik

9. Feri Simon

10.Feri Tomáš

11. Feriová Antónia

12. Feriová Sofia

13. Ferenc Lukáš

14. Ferencová Amanda

15. Ferencová Sára

16. Gaži Daniel

17. Holubová Laura

18. Jurmak Patrik

19. Kotľár Alex

20. Kotľárová Sofia

21. Mitáčová Emília

22. Ovšák Roman

23. Pohlodová Anna Mária

24. Pohlodková Helena

25. Feriová Jessika