Dńa 25.10.2022 k nám zavítali divadelníci s predstavením "Danka a Janka" Ďakujeme im za krásny divadelný zážitok.  Fotky si môžte pozrieť na tomto odkaze

mszamutov301.webnode.sk/kalendar-akcii/zrealizovane-akcie/divadielko/

 

V mesiaci október sa uskutočnila akcia "Týždeň plný poznávania". V tomto týždni deti objavovali krásu lesa, kde našli rôzne druhy húb, listov, lesných plodov. Ďalší deň navštívili ovocný sad, kde ochutnali rôzne druhy jabĺk. Takisto sme navštívili miestne poľnohospodárske družstvo, kde sme mohli vidieť malé teliatka a aj ich mamičky kravičky. Jeden z krásnych slnečných dní sme využili na hry na našom novom školskom dvore. Tento týždeň sme zakončili športovými aktivitami a prednáškou o zdravej výžive, ktorá sa uskutočnila v areály bistra Kondor, kde na deti čakali rôzne športové aktivity, chutný obed a krásne medaily.

Na tomto linku si môžte pozrieť fotky z tohto týždňa.

mszamutov301.webnode.sk/kalendar-akcii/zrealizovane-akcie/tyzden-plny-poznavania/

 

 

V našej škôlke sa v mesiaci september uskutočnili dve akcie - "Šarkaniáda" a "Deň mlieka" 

fotky z týchto akcií si môžete pozrieť na týchto odkazoch.

 

mszamutov301.cms.webnode.sk/kalendar-akcii/zrealizovane-akcie/sarkaniada/

 

mszamutov301.cms.webnode.sk/kalendar-akcii/zrealizovane-akcie/den-mlieka/

 

 

 

 

 

Vitajte na našom webe MATERSKÁ ŠKOLA ZÁMUTOV 301

"Všetko, čo som v živote potreboval, som sa naučil v materskej škole." (Robert Fulghum)

                       

 

 

 

 

Prevádzkový poriadok po dobu trvania pandémie COVID- 19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní.

17064.pdf (919183) - Manuál pre materské školy
17065.pdf (436583) - Semafór pre materské školy