Trieda"Včielky" 3-5 roč. deti

Učiteľky: Bc. Marta Babjačková

                Bc. Martina Ličáková

             

 
Zoznam detí:
 

1. Bužo Marián

2. Daňová Nikola

3. Davidová Erika

4. Davidová Laura

5. Feri Peter

6. Feri Lujs Dávid

7. Feriová Dominika

8. Feriová Adela

9. Ferencová Erika

10. Ferenc Miroslav

11. Feriová Alexandra

12. Kotľár Patrik

13. Kotľárová Natália

14. Kotľárová Denisa

15. Kotľárová Liliana

16. Kotľárová Kamila

17. Kroka Natan

18. Kroková Melánia

19. Ovšák Jozef

20. Ličartovská Júlia

21. Tancoš Michal

22. Sameľová Nela

23. Sameľová Nikola

24. Sameľová Sofia