Trieda"Trúdiky" 3-6 roč. deti

Učiteľky: 

     triedna učiteľka: Eva Hromadová
                      Mgr. Katarína Mitaľová
 
Zoznam detí:
1.   Feriová Karin
2.   Kotľár Aleš
3.   Kotľárová Denisa
4.   Ovšák Jozef
5.   Bíla Nela
6.   Davidová Erika
7.   Ferenc Áron
8.   Ferenc Samuel
9.   Ferencová Erika
10. Fabiano Luis Dávid
11. Feriová Adela
12. Feriová Alexandra
13. Huňáková Alexandra
14. Huňáková Karin
15. Kotľár Patrik
16. Kotľárová Kamila
17. Kotľárová Natália
18. Ličartovská Júlia
19. Ovšáková Laura
20. Sameľová Nikola
21. Tomáš Filip
22. Vidlička Miroslav
23. Davidová Ružena
24. Kroka Natan