Stravovanie

  • Stravovanie je zabezpečované v súlade s platnými nornami pre školské stravovanie. Jedálny lístok je zostavovaný pravidelne - týždenne. Je obohacovaný o zeleninu a ovocie a tie produkty, ktoré sú pre deti v predškolskom veku najdôležitejšie pre zdravý vývin.